Gimnazjum nr 7

im. Tradycji Herbu Wrocławia

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Rzeczpospolita Szkolna

Email Drukuj PDF

Od stycznia 2004 roku w naszym gimnazjum funkcjonuje Rzeczpospolita Szkolna, która zastąpiła Samorząd Uczniowski. Przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli i pracowników wybory pokazały powszechną akceptację całej społeczności szkolnej. Co roku uroczyste rozpoczęcie odbywa się w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej w Ratuszu przy udziale Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia.

Główną ideą tworzenia ustroju Rzeczpospolitej Szkolnej było przybliżenie młodzieży zasad panujących w świecie „dorosłej" polityki i tak wszelkie urzędy i prawa funkcjonujące u nas w szkole mają „dorosłe" odpowiedniki. Istnieje Prezydent – p. Dyrektor, Senat – wszyscy dorośli pracownicy szkoły, Sejm – uczniowie. Trójki klasowe wchodzą w skład Sejmu Uczniowskiego, któremu przewodniczy Marszałek Sejmu (uczeń). Uczniowie mają prawo organizować własne partie – których przedstawiciele wchodzą do Sejmu. Na czele Rzeczpospolitej Szkolnej stoi Premier (uczeń - wybierany przez uczniów), któremu podlega cały rząd (uczniowie). Jak widać w naszej szkole uczniowie posiadają bardzo szerokie uprawnienia - jesteśmy jedyną szkołą w Polsce o takim ustroju mamy tylko nadzieję.

Rzeczposopolita Szkolna - struktura

Wybory do Sejmu Uczniowskiego oraz na stanowisko Premiera odbywają się pod koniec września. W październiku organizujemy 3 dniową wycieczkę dla posłów oraz przedstawicieli partii szkolnych w celu opracowania planu pracy na cały rok szkolny. Posłowie i przedstawiciele partii uczestniczący w posiedzeniach Sejmu posiadają immunitet poselski - zwalniający ich z odpowiedzi ustnych i kartkówek w danym dniu posiedzenia – w szczególnych wypadkach również w dniu następnym.

W szkole funkcjonuje Ministerstwo Sprawiedliwości, mające zajmować się przeciwdziałaniem wszelkim formom agresji na terenie szkoły, którego przedstawicielami na forum klasy są negocjatorzy klasowi wybierani przez klasę - uczący się na specjalnych warsztatach metod negocjacji. W szkole funkcjonuje Szkolna Giełda Papierów Wartościowych, uczniowie otrzymują pieniądze – Wratysławy (projekt graficzny jest dziełem uczniów) – za które można dokonać zakupów w szkolnym sklepiku bądź też wymienić na akcje firm bądź walutę. Osoba która „zarobi" w ten sposób najwięcej Wratysławów na koniec roku otrzymuje cenną nagrodę.

schemat_decyzyjny

Dokładny schemat decyzyjny Rzeczpospolitej Szkolnej znajduje się na tablicy przy wejściu do Szkoły. Fragmenty Konstytucji Rzeczpospolitej Szkolnej (opracowanej przez uczniów) zamieszczone zostały na tablicy Rzeczypospolitej Szkolnej przy wejściu do Biblioteki. W wypadku konieczności przedyskutowania nowych zapisów prawa wewnątrzszkolnego Rząd RS organizuje „rozmowy stolikowe" – podczas których delegacje uczniów i nauczycieli w obecności przedstawicieli klas ustalają zapisy Statutu szkoły.

samorzadnosc

Wypada się pochwalić, iż od 8 lat wygrywamy konkurs na najlepszy samorząd szkół gimnazjalnych Wrocławia (6 – krotnie pierwsze miejsce, 2 krotnie drugie miejsce).

Aktualnie w szkole istnieją następujące partie szkolne:

 • Partia Niezależnych Pisarzy i Poetów
 • Partia Historyczna (dawna nazwa PIF – PAF)
 • Zdrowa 7
 • Poligloci
 • Partia Cheerleadersko - Taneczna

W trakcie reorganizacji są następujące ugrupowania:

 • Partia Ochrony Praw Zwierząt - Futrzaki
 • Fotożaki
 • Młodzi Sportowcy Szkolni

 

Jesteś tu: Rzeczpospolita Szkolna