Szkoła Podstawowa nr 33

we Wrocławiu

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usługi restauracyjne na rzecz uczniów uczęszczających do Gimnazjum nr 7 we Wrocławiu

Email Drukuj PDF

Gimnazjum Nr 7 im. Tradycji Herbu Wrocławia ul. Kolista 17
54-151 Wrocław
Numer telefonu: 717 986 728
FAX: 717 984 228
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Strona internetowa: http://gimnazjum7.wroclaw.pl


Nr sprawy: K/01/2017                                                                            Wrocław, dnia 16.08.2017r


ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE
o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. pn.:
Usługi restauracyjne na rzecz uczniów uczęszczających
do Gimnazjum Nr 7 we Wrocławiu
CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Usługi restauracyjne na rzecz uczniów uczęszczających do Gimnazjum nr 7 we Wrocławiu

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERA SIWZ.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
30.06.2018r.

4. KRYTERIA OCENY OFERT.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny - 100 %.

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Kolista 17 w dacie, nie później niż dnia 22.08.2017r. do godz. 10:00

6. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.08.2017r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Kolistej 17, Sekretariat.

ZAŁĄCZNIK NR1: SIWZ

UWAGA:
WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z ZAPISAMI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, GDZIE SZCZEGÓŁOWO OPISANO WARUNKI UDZIAŁU, DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ZAWARTO WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW.

TREŚĆ POWYŻSZEGO OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SIWZ ZNAJDUJE SIĘ TAKŻE NA STRONIE BIP GIMNAZJUM NR 7 WE WROCŁAWIU

Jesteś tu: Przetargi i konkursy Usługi restauracyjne na rzecz uczniów uczęszczających do Gimnazjum nr 7 we Wrocławiu