Gimnazjum nr 7

im. Tradycji Herbu Wrocławia

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Parę słów o naszym Gimnazjum

Email Drukuj PDF

 

"Wyruszamy w niezwykłą podróż,
 by odkryć mądrość, piękno,
 prawdę i dobro..."DLACZEGO WARTO WYBRAĆ GIMNAZJUM NR 7 ?

Ponieważ nauczyciele są przyjaźni dla uczniów, stwarzają szansę...rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień, szanują ich godność,sprawiedliwie oceniają, stasują aktywne metody pracy, zachęcając do twórczych poszukiwań i działań.

ZAPEWNIAMY

 • zajęcia informatyczne w trzech bardzo dobrze wyposażonych pracowniach z dostępem do Internetu, w tym dwie z komptuerami iMac firmy Apple;
 • lekcje chemii w nowoczesnej pracowni;
 • profesjonalną opiekę pedagogiczną i psychologiczną;
 • możliwość nauki języków obcych w grupach (język angielski i język niemiecki);
 • pomoc i opiekę medyczną.
PROPONUJEMY

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w ramach:
 • kółka chemicznego;
 • kółka teatralnego;
 • kółka muzycznego;
 • kółka plastycznego;
 • kółka sportowego;
 • kółka fizycznego;
 • kółka chemicznego
 • kółka informatycznego;
 • kółka matematycznego;
 • kółka szachowego;
 • kółka gier strategicznych;
 • Klubu Młodego Twórcy;
 • Klubu Młodych Dziennikarzy
naukę w klasach z rozszerzonym programem nauczania:
 • humanistycznego (klasa poszukiwań twórczych)
 • matematyczno-fizycznego
 • biologiczno-chemicznego

aktywny udział młodzieży w życiu kulturalnym i społecznym Wrocławia;

ciekawy program wychowawczy, angażujący uczniów do jego współtworzenia i realizacji;


ORGANIZUJEMY

 • ligę klas;
 • bal gimnazjalisty;
 • dni patrona szkoły;
 • zielone szkoły, wycieczki turystyczne;
 • seminaria i sesje naukowe;
 • debaty na tematy ważne i aktualne;
 • imprezy sportowe;
 • imprezy kulturalne i artystyczne;
 • spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • konkursy międzyszkolne (dziennikarski, muzyczny i taneczny);
 • udział w wykładach i pokazach na uczelniach wrocławskich;
 • wymianę młodzieży z niemieckimi szkołami;

W Gimnazjum działa Rzeczpospolita Szkolna, mamy swój rząd, sejm, senat.
Dyrektor Szkoły pełni funkcję Prezydenta.
Sprawy sporne rozstrzyga Rzecznik Praw Ucznia


WSPÓŁPRACUJEMY

 • z Radą Miejską Wrocławia;
 • z Uniwersytetem Wrocławskim;
 • z Politechniką Wrocławską;
 • ze szkołami należącymi do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia;
 • ze szkołami realizującymi program „Szkoła Promująca Zdrowie”;
 • z Fundacją „Mam Marzenie” i z Fundacją im. Brata Alberta.

NASZE OSIĄGNIECIA

 • Stypendia Prezydenta Wrocławia – 4 uczniów
 • Stypendium „zDolny Śląsk” 2010, 2011 r. – 2 uczniów
 • Laureaci i finaliści konkursu zDolny Ślązak;
 • Laureaci i finaliści międzyszkolnych konkursów na szczeblu powiatowym i ogólnopolskim;
 • Laureaci i finaliści Miejskiej Gimnazjady Sportowej w koszykówce, siatkówce i piłce nożnej;
 • Sześciokrotne  otrzymanie tytułu - laureata w kategorii na Najlepszy Samorząd Szkoły Gimnazjalnej i Ponadgimnazjalnej.
 • Laureat I Dolnośląskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych

 

PRZYJDŹ, ZOBACZ
I ZDECYDUJ...


CZEKAMY NA CIEBIE !!!

Jesteś tu: O nas