Szkoła Podstawowa nr 33

we Wrocławiu

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ważne komunikaty

legitymacje szkolne

Email Drukuj PDF

Przypominam, że od 23 stycznia 2015 r. obowiązuje Rozporządzenie MEN z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2015, poz. 23). Zgodnie z ww. rozporządzeniem na odwrocie legitymacji musi zostać wpisany przez upoważnionego pracownika szkoły pesel ucznia i opatrzony pieczęcią urzędową szkoły. Legitymacje szkolne bez powyższego wpisu traktowane są jako nieważne.

W związku z powyższym proszę uczniów, którzy do dnia dzisiejszego nie złożyli w sekretariacie swoich legitymacji, aby złożyli je w sekretariacie najpóźniej do 12 czerwca 2015 r.

Zyta Mariola Słomka

Dyrektor Gimnazjum nr 7

WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

Email Drukuj PDF

Informuję, że w lutym 2015 r. w naszej szkole została przeprowadzona problemowa ewaluacja zewnętrzna. Zespół wizytatorów – ewaluatorów Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oceniał poziom spełnienia trzech wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Raport z ewaluacji wykazał, że badane wymagania spełniamy na wysokim poziomie. Wyniki raportu:

 

Wymaganie

Poziom spełnienia wymagania

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

B- wysoki

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

B- wysoki

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

B- wysoki

 

Szczegółowy raport będzie dostępny na stronie www.npseo.pl/action/raports

Dziękujemy rodzicom, nauczycielom, uczniom oraz partnerom szkoły za zaangażowanie w czynności ewaluacyjne oraz wszystkie działania podnoszące jakość pracy szkoły.

Zyta Mariola Słomka
Dyrektor Gimnazjum nr 7

Zaproszenie do ankiety

Email Drukuj PDF

                                                                                           

Szanowni Państwo Rodzice Uczniów klas II i III,

Informuję, że w naszej szkole - Gimnazjum nr 7 rozpocznie się problemowa ewaluacja zewnętrzna, w zakresie wymagania: uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Ewaluacja ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego.

W związku z powyższym proszę Państwa o wypełnienie (4 lutego 2015) ankiety, zawierającej pytania na ww. temat. Ankieta jest w pełni anonimowa, można ją wypełnić w formie on-line lub papierowej.

            Dodatkowe informacje przekażą wychowawcy.

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                            Zyta Mariola Słomka

                                                                                       Dyrektor Gimnazjum nr 7

 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie przerwy świątecznej od 22.12.2014 do 05.01.2015

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, informuję, o możliwości udziału Państwa dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, w czasie przerwy świątecznej od 22 grudnia 2014 do 5 stycznia 2015 (poza dniami świątecznymi).

Proszę o zgłoszenie udziału dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych wychowawcy klasy w terminie do 15 grudnia 2014r.


Z poważaniem
Zyta Mariola Słomka
Dyrektor Gimnazjum nr 7

Podsumowanie projektu o św. Jadwidze i św. Janie Pawle II

Email Drukuj PDF

20 października spotkaliśmy się kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej na Kozanowie w celu podsumowanie projektu: W poszukiwaniu wartości i autorytetów – św. Jadwiga, patronka Śląska i św. Jan Paweł II.

Ksiądz Grzegorz Gac wręczył nagrody laureatom konkursów, wysłuchaliśmy również montażu poetycko - muzycznego na podstawie „Tryptyku Rzymskiego” św. Jana Pawła II.   

A oto nagrodzeni w konkursach:

Więcej…

Strona 4 z 12

Jesteś tu: Aktualności Ważne komunikaty